In privinta dosarelor de lege 18/1991 la care ne vom referi in cadrul acestui articol, legea prevede ca, termenul legal pentru solutionarea de catre A.N.R.P. a acestor dosare este unul de 36 de luni, cu diferenta ca acesta incepe sa curga:
fie de la data intrarii in vigoare a legii nr. 165/2013,
fie de la data inregistrarii dosarelor la Secretariatul Comisiei Nationale pentru
Compensarea Imobilelor, in cazul dosarelor inregistrate la aceasta institutie ulterior aparitiei Legii nr. 165/2013.
Astfel, potrivit art. 34 din Legea nr. 165/2013:
”(1) Dosarele inregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor vor fi solutionate in termen de 60 de luni DE LA DATA INTRARII IN VIGOARE A PREZENTEI LEGI, cu exceptia dosarelor de fond funciar, care vor fi solutionate in termen de 36 de luni.

(2) Dosarele care vor fi transmise Secretariatului Comisiei Nationale ulterior datei intrarii in vigoare a prezentei legi vor fi solutionate IN TERMEN DE 60 DE LUNI DE LA DATA INREGISTRARII LOR, cu exceptia dosarelor de fond funciar, care vor fi solutionate in termen de 36 de luni.”

Articolul 35 din legea nr. 165/2013 prevede in alin. (2):
“In cazul in care entitatea investita de lege nu emite decizia in termenele prevazute la art. 33 si 34, persoana care se considera indreptatita se poate adresa instantei judecatoresti prevazute la alin. (1) in termen de 6 luni de la expirarea termenelor prevazute de lege pentru solutionarea cererilor.”

In situatia dumneavoastra este necesar sa verificati data la care a fost inregistrat dosarul la C.N.C.I. pentru a sti in care din cele doua situatii va aflati.
Acest aspect este extrem de important pentru a stabili daca termenul de 36 de luni a expirat.
In cazul dosarelor inregistrate la C.N.C.I. anterior aparitiei Legii nr. 165/2013, va aducem la cunostinta ca termenul de 36 de luni a expirat astfel incat, la acest moment se prezuma de drept culpa C.N.C.I. (A.N.R.P.) in solutionarea dosarelor si a indeplinirii obligatiei imperative stabilite de Legea 165/2013.

Pentru ca termenul de 36 de luni este un termen imperativ stabilit de lege si in nici unn caz unul de recomandare, deoarece altfel s-ar lasa la libera apreciere a autoritatii publice a momentului in care sa solutioneze dosarul.

Drept urmare, A.N.R.P. se afla in culpa pentru nesolutionarea in termenul legal a dosarelor de fond funciar, motiv pentru care sunteti indreptatit sa va adresati instantei de judecata pentru respectarea dreptului dumneavoastra.

Din informatiile publice transmise de catre A.N.R.P. rezulta ca la data de 03.06.2016 la aceasta institutie erau inregistrate in temeiul legilor fondului funciar 29.851 dosare. Pana in prezent, au fost soluţionate 18.961 de dosare.

La nivelul instantelor de judecata exista o o bogata practica in materia litigiilor de fond funciar rezultata nu doar din aplicarea gresita a prevederilor legale de catre A.N.R.P. dar si din cauza frustrarii beneficiarilor in drept urmare nesolutionarii intr-un termen rezonabil a cererilor lor.
Este important de reamintit ca dupa expirarea acestei perioade de 36 de luni, legiuitorul roman a considerat ca persoana nemultumita de nesolutionarea cererii sale are dreptul sa se adreseze instantei de judecata intr-un termen de 6 luni.

Consideram prevederea in cauza nu doar abuziva si limitativa ci, in primul rand, o ingradire substantiala a dreptului de acces la instanta de judecata, A.N.R.P. fiind ulterior pe deplin acoperita prin expirarea acestui termen.

In concluzie, chiar Legea nr. 165/2013 instituie tratament juridic discriminatoriu intre o autoritate publica si un cetatean roman.

Cu atat mai mult cu cat dosarele respective au fost in multe cazuri depuse cu 15-20 de ani in urma, au fost analizate la nivelul Comisiilor locale de fond funciar si a Comisiilor judetene din cadrul Prefecturilor, ajungandu-se la acest moment ca solutionarea integrala a acestora sa se prelungeasca nejustificat de mult din cauza legislatiei greoaie si limitative.

Ca atare, consideram actiunea in justitie ca o modalitate normala si eficienta pentru apararea si recunoasterea drepturilor dumneavoastra.

Posteaza comentariu