Orice abordare a activității avocatului trebuie să aibă în vedere realitățile mediului juridic românesc, cu plusurile și minusurile lui.

Practica profesională a avocaților este expresia societății în care trăim!

Lucrarea Practica avocațială* se înscrie în seria demersurilor de prezentare a activității avocatului într-o perspectivă mai apropiată de lumea dezideratelor decât de lumea reală…

Deși nu este primul efort de realizare a unei selecții de acte profesionale specifice profesiei de avocat care să poată servi pentru orientarea tinerilor avocați (o lucrare asemănătoare a existat în perioada interbelică), lucrarea Practica avocațială are meritul de a sintetiza strălucit și a oferi un instrument de lucru util tinerilor avocați, dar și avocaților cu experiență ale căror preocupări nu sunt totdeauna cele ale sistematizării practicilor, ori al ofertei de modele de practici profesionale ce pot deveni standarde de lucru. Un astfel de demers este cu atât mai demn de a fi apreciat cu cât cu oportunitatea de a a avea la îndemână o lucrare de inițiere în practica profesiei de avocat tinerii avocați nu se întâlnesc prea des, într-o vreme în care atitudinea de mare solicitudine și de generozitate din partea avocaților pe lângă care tinerii pătrund în tainele profesiei este, adesea, încă un deziderat, iar preocupările tânărului profesionist sunt orientate, mai degrabă, spre succese profesionale facile și rapide, oferite cu titlu de ”modele de succes” cu o generozitate greu de egalat de practica reclamei profesionale aflate la limita regulilor deontologice!

Practica avocațială nu este o culegere de modele, și cu atât mai puțin o colecție de formulare utilizabile în practica avocațială. Ea este o colecție de idei de lucru. Făcând o paralelă cu jocul de șah, se poate spune că lucrarea oferă câteva succesiuni de mutări specifice jocului de mijloc, prin care jucătorul încearcă să transforme o poziție oarecare într-o poziție bună. Jocul nu s-a terminat, mutările nu sunt decisive… Întotdeauna din poveste înainte mult mai este…

Deși autorii nu recunosc, actele prezentate în carte nu sunt acte “reale”, ci sunt prelucrate în vederea publicării. De aceea, cartea poate constitui un material util pentru formularea și analizarea unor studii de caz.

Autorii nu sunt sentențioși, nu formulează soluții de tip “magister dixit” și adesea duc raționamentul doar până în punctul în care judecătorului îi este ușor să-l completeze cu o singură idee simplă, pentru a ajunge la soluția propusă de avocați. Este de apreciat faptul că ”tiparele” de acte avocațiale imaginate de autori, deși sunt coerente și redactate cu minuțiozitate, nu au caracter de demonstrație matematică, nu caută să forțeze soluția. Se simte experiența autorilor de avocați care practică profesia în elaborarea tacticii și strategiei de apărare, gestionarea și susținerea apărărilor în litigii.

Publicarea Practicii avocațiale dezvăluie preocuparea autorilor pentru valorile profesiei de avocat de calitate, realizată cu respect față de lege și față de client, precum și față de adversar și instanța de judecată, așa cum ne dorim cu toții. Soluțiile juridice prezentate în carte nu sunt întotdeauna la adăpost de orice critică, dar este evidentă preocuparea autorilor pentru aceste valori, a căror conciliere este mai ușor de făcut în teorie decât în practica avocațială.

Demersul autorilor este unul reușit. Autorii pun în circulație în formă scrisă o lucrare remarcabilă, care implică responsabilitate și care merită întreaga atenție a comunității profesiilor juridice!

Posteaza comentariu