Potrivit legislatiei in vigoare, persoanele asigurate au dreptul la plata indemnizatiei de concediu, daca sunt indeplinite anumite conditii.

In prezent, dispozitiile privind concediul medical sunt reglementate de catre O.U.G 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari de sanatate.

Care sunt tipurile de concedii la care asiguratii au dreptul?
Asiguratii au dreptul la concedii si indemnizatii sociale de asigurare in urmatoarele cazuri:
Pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli sau de accidente produse in afara muncii;
Pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, in mod exclusive pentru situatiile in care capacitatea de munca este afectata prin producerea unor boli profesionale sau accidente de munca;
Pentru maternitate;
Pentru ingrijirea copilului bonlav;
Pentru risc maternal.

Dreptul la concediile enuntate si indemnizatiile corespunzatoare acestora este conditionat de achitarea contributiei de asigurari de sanatate.

Care sunt conditiile necesare acordarii concediilor ?
Sunt necesare respectarea cumulative a urmatoarelor conditii:
Indeplinirea stagiului minim de cotizare de 22 zile lucratoare in ultimile 12 luni anterioare lunii in care a intervenit incapacitatea temporara de munca;

Retineti! In cazul urgentelor medico-chirurgicale, in cazurile de tuberculoza, boli infectioase si contagioase ce sunt incluse in grupa A, neplaziilor si SIDA nu este necesara indeplinirea conditiei de stagiu minim de cotizare.

De asemenea, nu este necesara indeplinirea conditiei de stagiu minim de cotizare nici in cazul concediului si indemnizatiei de risc maternal.
O alta conditie necesara este prezentarea adeverintei eliberata de catre angajator din care sa reiasa numarul de zile de concediu de incapacitate temporara de munca pe care le-ati avut in ultimile 12 luni, fara a se lua in calcul urgentele medicale ori bolile infectocontagioase din grupa A.

Cine va plati indemnizatiile?
Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se achita astfel:

-de catre angajator, din prima pana in a cincea zi de incapacitate temporare de munca;

-din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, incepand cu a sasea zi si pana la data incetarii incapacitatii temporare de munca a aiguratului sau a pensionarii acestuia.

In baza certificatului de concediu medical eliberat potrivit legii se va calcula si achita indemnizatia la care aveti dreptul.

Potrivit OUG 158/2005, sumele ce constituie indemnizatii si care sunt platite asiguratilor se retin de catre platitor din contributia pentru concedii si indemnizatii datorata pentru luna respectiva.
Daca insa, indemnizatiile lunare de concedii medicale suportate de catre bugetul Fondului unic national de asigurari de sanatate depasesc obligatia lunara a contributiei de concedii si indemnizatii de 0.85%, in calitate de angajator aveti dreptul sa soliciti Casei de Sanatate restituirea diferentei platite catre angajati.

Care este procedura de restituire a diferentei ce depaseste procentul de 0.85% ?
Este necesar ca angajatorul sa depuna un dosar, intr-un termen de 90 de zile, calculat incepand cu data la care sunteti in drept sa solicitati restituirea. Dosarul va fi constituit din urmatoarele:
cerere-tip (in două exemplare);
centralizator privind certificatele de concediu medical aferent lunii/perioadei in care se depaseste procentul de 0.85% de indemnizatii;
concediile medicale (exemplarul 2-roz) aferente lunii/perioadei pentru care se solicită restituirea;
copie după Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate (Declarația 112 – anexele A1 și A1.1), pentru luna/perioada pentru care se solicita restituirea;
fișa sintetică privind situația contribuției de concedii și indemnizații eliberată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
Care este termenul de depunere a certificatului de concediu medical?
Certificatul de concediu medical se prezinta platitorului pana cel mai tarziu in data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care s-a acordat concediul.

Posteaza comentariu