Trebuie să cunoaşteţi faptul că, aveţi dreptul la încasarea unor despăgubiri, sub forma de titluri de stat, în vederea recuperării acestor sume constituite, în cazul în care nu le-aţi recuperat ori lichidat anterior. Fiecare libret CEC poate ajunge să valoreze pana la 20.000 lei, în functie de categoria libretului pe care o deţineţi.
Dacă sunteţi deţinătorii unuia sau mai multor librete C.E.C., din următoarele 3 categorii, respectiv:
Libretele de 70.000 lei (care reprezenta preţul unui autoturism Dacia, înainte de anii 1990);
Libretele de 5.000 lei, cu care se putea câştiga o maşină Dacia, în urma extragerilor periodice efectuate de către C.E.C.;
Libretele de Economii, de diferite valori, cu dobandă acordată de către C.E.C. potrivit perioadei respective.

1. Cu privire la prima categorie, respectiv libretele C.E.C de 70.000 lei, potrivit legislatiei în vigoare, aveţi dreptul la despăgubiri actualizate, care se ridică la aproximativ 20.000 lei pentru fiecare libret.

Deşi legea despagubirilor exista înca din anul 2007, ne referim aici la O.U.G 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. –S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, aceasta nu a fost pusa în aplicare din cauza unor neconcordanţe legislative.
Astfel, în acest an, Guvernul a emis o ordonanţa de urgentă prin care stabileşte că despăgubirile vor fi făcute sub forma unor titluri de stat emise de către C.E.C Bank şi calculate de către B.R.D.
ÎIn Monitorul Oficial nr. 171 din 7 martie 2016 a fost publicată Legea nr. 19/2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2014 pentru completarea O.U.G. 156/2007 privind privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. –S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme.

2. Cu privire la libretele de 5.000 lei, cu câştiguri de autoturisme, precum şi pentru carnetele CEC de diferite valori, cu dobânzi, actuala legislaţie nu a conceput o reglementare specială, însă dacă ne raportam la legislaţia comunitară, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a statuat prin Decizia C.E.D.O. din 10 iulie 2001 asupra cererii nr. 34746 că prin depunerea sumelor de bani la CEC se încheie un contract de depozit neregulat, în temeiul căruia depozitarul se obligă să păstreze suma depusă şi să o restituie la cererea deponentului, cu dobânzile aferente, atât în cazul depunerii în scop de economisire, cât şi în cazul depunerii cu destinaţie specială, asa cum se intamplă în cazul libretelor de 70.000 lei pentru achiziţionarea de autoturisme Dacia la acea vreme.

Curtea a constatat ca titularii de cont pot obţine în orice moment restituirea depunerilor la care se calculează dobânzile aferente.
Dacă sunteţi detinatorii unor astfel de librete CEC va recomandăm să apelaţi la un avocat specializat despăgubiri, care să vă asigure reprezentarea drepturilor şi intereselor dvs. având ca scop restituirea contravalorii actualizate a sumelor la care sunteţi îndreptăţiţi.

Posteaza comentariu