Ati primit somatie de executare silita?

In primul rand, este necesar sa clarificam faptul ca, somatia de executare este acel mijloc procedural conferit de lege prin catre executorul judecatoresc:
Instiinteaza debitorul cu privire la declansarea procedurii executarii silite in baza dosarului de executare inregistrat de catre creditor;

Acorda debitorului posibilitatea de a executa obligatia de plata a creantei catre creditor, indata sau potrivit termenului stabilit de lege, potrivit titlului executoriu.

Jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, in Cauza Hornsby c. Greciei, [cererea nr. 18357/91], Hotararea din 19 martie 1997, a definit procedura executarii silite ca fiind a doua faza a procesului civil, ce cuprinde:
Etapa inregistrarii cererii de executare silita in cadrul unui dosar de executare prin care executorul judecatoresc deschide procedura executarii silite prin emiterea unei incheier. Ulterior acesta transmite, alaturi de actele in baza carora se stabileste creanta, o cerere catre instanta de judecata in vederea obinerii incuviintarii executarii silite.

Etapa comunicarii actelor de executare infiintate de catre executor (fie ca este vorba de somatia de executare, adresa de infiintare a popririi etc), procedura care este obligatorie, in caz contrar fiind acte lovite de nulitate absoluta.

In cadrul acestei etape, este important sa cunoasteti ca, de la momentul comunicarii primelor acte de executare emise de catre executorul judecatoresc incep sa curga termenele stabilite de lege, in cursul carora aveti dreptul sa va aparati prin mijloacele legale pe care legea le pune la dispozitia debitorilor.

In acest sens, este imperios necesar sa apelati la un avocat specializat in executare silita, intrucat este o procedura delicata, care, in lipsa unor aparari juridice corespunzatoare poate conduce catre pierderi semnificative.

Daca va afla in faza executarii silite si ati fost notificat de catre executorul judecatoresc aveti urmatoarele drepturi:

Mijlocul procedural legal pe care legislatia il confera debitorului este contestatia la executare.
In acest sens, prin intermediul contestatiei la executare, instanta de judecata poate constata nulitatea absoluta a actelor emise de executorul judecatoresc, in anumite cazuri, respectiv daca acesta nu respecta ori incalca partial dispozitiile prevazute de lege in materie de executare silita, procedura stabilita de lege, de la care nu se poate deroga.

Astfel, procedura executarii silite este guvernata de principiul formalismului, ceea ce presupune emiterea unor acte in termene imperative, strict prevazute de lege, orice incalcare fiind supusa nulitatii abosulta a actelor emise fara respectarea dispozitiilor legale, ori chiar a intregii executari silite.

De retinut!

Chiar daca apelati la inregistrarea contestatiei la executare la instanta de judecata competenta, aceasta nu este in masura sa suspende executarea silita.

De aceea, este recomandabil sa apelati la serviciile unui avocat executare silita, care in functie de situatia fiecarui dosar, are la dispozitie mai multe mijloace de temporizare a executarii silite, in vederea apararii drepturilor dumneavoastra.

Mijloacele legale de temporizare (amanare) a executare silita sunt urmatoarele:
O prima situatie ar putea fi existenta proprietatii comune asupra bunului care face obiectul executarii silite;
Al doilea mijloc este beneficiul de discutiune si de diviziune;
Amanarea executarii silite;
Suspendarea executarii silite;
Perimarea executarii silite.

Avand in vedere ca fiecare cauza este diferita atat din punct de vedere al complexitatii, cat si sub incidenta mijloacelor de aparare si temporizare a executarii silite, acestea neaplicandu-se identic in cauze similare, daca va aflati in procedura executarii silite contactati avocat executare silita.

Vom explica in cele ce urmeaza fiecare mijloc de temporizare:

Ce reprezinta incidenta proprietatii comune asupra unui bun urmarit in cadrul executarii silite?
In acest caz, asupra bunului urmarit in vederea executarii de catre executorul judecaresc isi exercita atributele dreptului de proprietate mai multe persoane. Este important sa avem in vedere in aceasta situatie ca, bunurile comune, in cazul sotilor, de exemplu, nu pot fi urmarite de catre creditorii personali ai unuia dintre soti, intrucat, in caz contrar, s-ar incalca, in mod abuziv, dreptul de proprietate privata al celuilalt sot.

In acest sens, executarea silita este impiedicata, creditorul fiind obligat sa apeleze la instanta de judecata in vederea partajarii, in prealabil, a bunului urmarit intre soti, conform exemplului enuntat anterior. Numai dupa obtinerea hotararii judecatoreste de partajare a cotelor executorul va putea urmari bunul respectiv, in vederea acoperirii creantei.

Ce reprezinta beneficiul de discutiune si de diviziune?
Beneficiul de discutiune este mijlocul procedural care vine in intampinarea debitorului, in sensul ca, acesta poate solicita creditorului sa urmareasca, pentru acoperirea creantei, bunurile altei/altor personae, si nu bunurile sale.

Un exemplu des intalnit este chiar cazul fideijusorului (garantului), in procedura executarii silite, care se poate apara impotriva urmaririi bunurilor proprii prin solicitarea executarii cu prioritate a bunurilor debitorului principal (pentru care a garantat creanta). Numai in situatia in care bunurile debitorului principal nu sunt indestulatoare in vederea satisfacerii integrale a creantei, creditorul poate astfel apela prin intermediul executorului judecatoresc la urmarirea bunurilor proprii ale garantului. Ipoteza aceasta este valabila numai in situatia in care fideijusorul nu a renuntat expres la beneficiul de discutiune.

Beneficiul diviziunii este posibilitatea unuia dintre fideijusori (dintre mai multi care garanteaza pentru acelasi debitor) de a solicita ca urmarirea sa se divida intre fideijusori. Similae beneficiului de discutiune, si in cazul beneficiului de diviziune, se poate aplica numai daca fideijusorul nu a renuntat expres la acest aspect.

Ce presupune amanarea executarii silite?
Executorul judecatoresc poate amana executarea silita in urmatoarele cazuri:
daca procedura de citare sau de intocmire a anunturilor si publicitatiilor de vanzare nu a fost indeplinita;
daca creditorul nu si-a indeplinit obligatiile in vederea acordarii unui sprijin efectiv executorului judecatoresc pentru aducerea la indeplinire a executarii silite. Aici putem vorbi si despre situatia in care creditorul nu avanseaza executorului judecatoresc cheltuilile de executare necesare.
In practica exista si situatia in care, executarea silita se amana foarte mult datorita opunerii debitorului de a executa obligatiile, iar in aceasta situatie executorul judecatoresc fiind obligat la solicitarea concursului fortei coercitive a statului in vederea inplinirii actelor de executare.

In ce consta suspendarea executarii silite?
Suspendarea executarii silite este guvernata de imposibilitatea legitima a executului de a emite acte de executare in perioada suspendari, sub sanctiunea nulitatii.
Exista 3 tipuri de suspendare a executarii silite:
legala
voluntara
judecatoreasca

Cu privire la suspendarea legala a executarii silite, putem exemplifica ipoteza in care intervine decesul debitorului dupa ce a fost declansata procedura executarii silite. In acest caz, este necesara introducerea in faza executarii silite a succesorilor debitorului, numai dupa ce s-a acceptat succesiunea de catre cei indreptatiti, in termen de 10 zile, termen care incepe sa curga incpand cu data cand acestia au luat la cunostinta despre continuarea executarii silite.

Suspendarea executarii silite este voluntara numai la cererea creditorului, la solicitarea expresa a acestuia, potrivit principiului desponibilitatii care guverneaza procesul civil lato sensu.

Suspendarea judecatoreasca a executarii silite este dispusa de catre instanta de judecata, la cererea debitorului, prin depunerea unei cautiuni si prin cerere expresa, ce poate fi facuta chiar si in cadrul contestatiei la executare. In acest sens, este important sa stiti ca legea ofera posibilitatea debitorilor de a suspenda executarea bunurilor urmarite pana la solutionarea contestatiei la executare, insa pentru aceasta este necesara plata unei cautiuni, care va fi stabilita de catre instanta de judecata, si care, de regula, este in cuantum de 10% din valoarea creantei, si prin exceptie se prevad si alte valori, in conformitate cu dispozitiile art. 718 din Codul de procedura civila.

Ce inseamna perimarea executarii silite?
Exista multe cazuri in care, creditorul, prin neglijenta, lasa sa treaza mai mult de 6 luni de la intocmirea unltimului act de executare ori de la indeplinirea oricarui demers necesar executarii silite, chiar si dupa solicitarea, in scris, a executorului judecatoresc. In acest caz, putem vorbi de interventia perimarii executarii silite, termenul de perimare incepand sa curga de la data incetarii suspendarii executarii silite, daca este incidenta.

Retineti!
Termenul de perimare nu se suspenda pe parcusul termenului prin care s-a solicitat suspendarea executarii silite de catre creditor.

Pentru a se constata perimarea este necesar sa apelam la concursul instantei de judecata, care in urma probelor administrate va aprecia daca sunt intrunite conditiile de constatare a perimarii executarii silite.

Efectul interventiei perimarii executarii silite consta in aceea ca aceasta atrage desfiintarea tuturor actelor de executare indeplinite de catre executorul judecatoresc la cererea creditorului.

Posteaza comentariu