In conformitate cu art. 20 din Constitutie, care precizeaza urmatoarele:
“(1) Dispozitiile constitutionale privind drepturile si liberatile cetatenilor vor fi interpretate si applicate in concordanta cu Declaratia Universala a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care Romania este parte.
(2) Daca exista neconcordante intre pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care Romania este parte, si legile interne, au prioritate reglementarile international, cu exceptia cazului in care Constitutia sau legile interne contin dispozitii mai favorabile”.

Prin coroborarea celor doua alienate, pornim de la premisa ca, totalitatea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului vor fi interpretate in conformitate cu dispozitiile Declaratiei Universale a Drepturilor Omului, cu pactele si celelalte tratate la care Romania este parte, iar in cazul unor neconcordante intre acestea si dispozitiile legislatiei interne, vor avea prioritate reglementarile internationale, cu exceptia cazurilor in care dispozitiile interne sunt mai favorabile.

In anul 1994, Romania a ratificat Conventia pentru apararea drepturilor omul, precum si cele 11 protocoale aditionale, iar tot la aceeasi data tara noastra a recunoscut jurisdictia Curtii Europene a Drepturilor Omului.

Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, precum si cele 11 protocoale aditionale prevad anumite drepturi si libertati, in mod expres si imperativ, iar in cazul incalcarii drepturilor fundamentale ale cetatenilor de catre un stat care a rafiticat aceste reglementari, aveti dreptul de a va adresa Curtii Europene a Drepturilor Omului, care are atributii de jurisdictie si sanctionare in acest sens.

Care este obiectul plangerilor adresate CEDO?

Plangerile trebuie sa priveasca actele unei autoritati publice (Parlament, instante de judecata, administratie) ale unui stat semnatar al Conventiei.

Este esential sa cunoasteti ca plangerile CEDO nu pot fi facute impotriva unor particulari, personae fizice sau juridice, or institutii private.

Cu indeplinirea conditiilor de admisibilitate, CEDO poate primi plangerile care privesc orice incalcare a drepturilor garantate prin Convetie si celelalte protocoale aditionale.

De retinut !
CEDO nu reprezinta o instanta de control fata de instantele nationale ale statelor semnatare ale Conventiei, si nu poate anula ori modifica hotararile acestora, ci este o institutie internationala care poate constata daca a avut loc o incalcare a drepturilor fundamentale prevazute, si poate sanctiona statul care nu a respectat prevederile in aceasta materie, prin obligarea acestuia la plata prejudiciului adus persoanei in cauza.

Cine poate adresa o cerere catre CEDO?

Cererile individuale pot fi adresate, in conformitate cu dispozitille art. 34 din Conventie, de catre orice persoana fizica, organizatii neguvernamentale sau orice grup de persoane.

Care sunt conditiile de adminisibilitate ?
Curtea Europeana nu poate fi sezizata inainte de epuizarea cailor de atac interne, ceea ce echivaleaza cu faptul ca, persoana care se adreseaza CEDO trebuie sa fi sezizat, in prealabil cea mai inalta jurisdictie competenta, in plan national, in conformitate cu reglementarile de procedura interne.
Respectarea termenului de 6 luni, care se calculeaza incepand cu data comunicarii deciziei interne definitive. Daca se despaseste acest termen, Curtea Europeana a Drepturilor Omului nu va mai examina cererea dvs.
Cererea trebuie formulata numai in scris, si semnata de catre persoana nemultumita, sau de reprezentantul acesteia, conform unei procuri sau a unei imputerniciri scrise.


In situatia in care considerati ca autoritatile romane au incalcat unul dintre drepturile dvs. fundamentale, va rugam sa ne contactati in sensul adresarii unei plangeri catre CEDO.

Posteaza comentariu